Friday, May 29, 2020

Kvalitet, samarbejde og effekt


Vi er en virksomhed, som bygger på vores erfaring inden for cykelverdenen og cykelrelateret marketing. Målet for vores produkter er at tilføre virksomhederne værdi igennem vores produkter.

Vores produkter er fleksible, og derfor er kodeordet for gode resultater samarbejde. Gennem dialog mellem LogoTag og jer som virksomhed kan produktet tilpasses, så det reflekterer de behov, I som virksomhed måtte have både kortsigtet og langsigtet.

Vores produkter kan opnå dynamisk markedsføring, fordi vi har skabt et produkt, der skaber sammenhæng mellem motion og miljø. Vi sætter  kort og godt jeres logo i bevægelse.

Som virksomhed vil I sende de helt rigtige signaler i bybilledet, noget der ikke vil gå ubemærket forbi virksomhedens "stakeholdere".

Yderligere vil synligheden af logoet skabe genkaldelse hos forbrugeren. På den måde kan produktet være med til at etablere et positivt billede af virksomheden på flere niveauer.

 

Per Frederiksen, Salgsdirektør
Copyright 2011 by LogoTAG